Senteret sitt bannerbilde

LENANGEN HELSESENTER AS

Du vil på de neste sidene kunne se litt om hvem vi er og hva vi står for. Du kan også lese om vår humanitære forening Aurora Live Aid.

Du kan se hvilke tjenester vi tilbyr, og hvordan du lettest kommer i kontakt med oss. Der er flere muligheter.

Det kan ofte være vanskelig for pasienter å komme igjennom til legekontorer over hele landet på en rask og smidig måte, når man trenger hjelp dér og da.

Årsakene er mange, men handler nok primært om at leger og hjelpepersonale ikke kan være tilgjengelige på telefonen hele tiden. Alt handler om prioritering.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, og med flere valgmuligheter: telefon, fax, SMS via helserespons 2097 eller mail.

Derfor er det lagt til rette for bestilling av time og resept også via SMS på disse sidene.

I tillegg vil du kunne ringe til oss i telefontiden mellom klokken 8.00 og 9.30 (untatt torsdag).

Husk at riktig mange ringer presis klokken 8.00 og tilsvarende mange ringer rett før telefontiden utløper. Derfor: prøv å ring mellom 8.30 og 9.00, da kommer du ofte rask i kontakt med oss :-)

Du kan også sende en e-post til christian.schousgaard@lyngen.nhn.no

 

JEG SKAL JO BARE VANDRE GJENNOM DENNE VERDEN ÉN GANG

ALT DET GODE JEG KAN GJØRE

ALL DEN VENNLIGHET JEG KAN VISE NOE MENNESKE

MÅ JEG GJØRE NÅ

IKKE UTSETTE OG FORSØMME

FOR JEG KOMMER ALDRI DENNE VEI IGJEN...

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

FAKTA OM SYKEFRAVÆR

6. april 2019

Noen mener å vite at vi har vært "mye borte" den siste tiden.

Det snakkes om "for mye fravær" og at "man kan aldri få tak i dokker".

Dertil er vel kun å si: "Se på deg selv. Er du på jobb og disponibel når du er sykemeldt"? Er du det, er det rent faktisk ulovlig

Christian Schousgaard har vært helt eller delvis sykemeldt siden medio januar til slutten av mars. Dette er ike noe jeg selv har valgt.

Mitt fravær er med andre ord legitimt fravær.

Fravær fra en solopraksis er dessverre langt mer synlig enn når Arne Haugstad eller Carol Pascoe er borte, for da tar andre over. Begge har langt større fravær enn undertegnede.

Kommunens forpliktelser er imidlertid de samme. Er jeg borte SKAL Lyngen kommune stille med vikar. Man kan ikke nekte time med henvisning til "vi har ikke flere ledige timer idag, beklager..."

Vi avvikler nå lenge planlagt og betalt ferie fra og med idag 06.04.19 til og med 23.04.19.

Medisinske henvendelser må skje til Lyngen Legekontor.

En del av våre pasienter har dessverre møtt problemer i forbindelse med å få time og medisinsk behandling på Lyngen legekontor. Flere alvorlige hendelser har blitt avvist. Vi har såkallt "kollegial fraværsdekking" hvilket innebærer at Lyngen kommune SKAL stille med vikar i mitt fravær, det være seg pga sykdom eller ferie.

Dersom det i fortsettelsen forekommer problemer med tilgang på legehjelp på Lyngen legekontor ber jeg om tilbakemelding på mail eller sms. Jeg vil da følge opp sakene i forhold til norske helsemyndigheter.

Jeg oppfordrer ellers pasienter som opplever at de ikke får helsehjelp til å klage direkte til Fylkesmannen i Troms.

Med de beste hilsner

Marit og Christian

 

 

ÅPNINGSTIDER OG PRAKTISK INFORMASJON

7. april 2018

Åpningstider er nå mandag, onsdag og fredag 08.00-16.00 samt tirsdag 08.00-12.00, ialt 28 timer/uke jevnfør Fastlegeforskriftens bestemmelser.

Telefontid mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00-09.30.

Laboratoriet er åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 09.30-12.00, dette pga Postens tidsfrister.

De endrede åpningstider sikrer tid til hjemmebesøk, tverrfaglige møter og store mengder papirarbeid. 

VIL DU STØTTE AURORA LIVE AID?

11. mai 2016

Se fanene "bistandsprosjekter utland".

Nødhjelp uten omveier! Over 93 % av ditt bidrag går til dem det gjelder. 

Dine penger rekker dermed langt - både geografisk og i praksis!

Dobbelt glede - både for deg og dem det gjelder.

Selv små beløp er viktige for oss. 

Du bør ikke gi til innsamlere uten forening, organisasjonsnummer eller registrering i innsamlingskontrollen. Da har du ingen kontroll over hva dine penger går til!

Sikkerhet for dine penge brukes riktig kontrolleres av Innsamlingskontrollen:

http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/organisasjon/vis/152

kontonummer: 8601.66.45143

VIPPS 76354

 

Vil du betale fra utlandet?

IBAN: NO10 8601 6645 143

BIC: DABANO22

sjømannslegeattester

6. juni 2015

 

 Maritim helseattest/sjømannslegeattest

 

Lyngen er historisk sett en sjøfartskommune med rot innen fiskerinæringen. Vi har i dag flere lokale rederier med næring innen havfiske og passasjertransport. Vi har også mange arbeidstakere som jobber i rederier med base andre plasser i Norge eller i utlandet.

Maritime helseattester utføres i regi av Lenangen helsesenter AS. 

Helseattester utføres ved behov på dagen, men om nødvendig også i helger og på kveldstid, for å sikre at du kan påmønstre uten opphold/landligge for rederiet.

Send helst SMS på 48 15 90 56. Skriv gjerne hva det gjelder og om det haster.