Senteret sitt bannerbilde

AURORA LIVE AID


Aurora Live Aid

Marit Lillevik og Christian Schousgaard stiftet 24. april 2016 foreningen Aurora Live Aid.

I styret sitter videre Svein Olav Bårdsen, Arne Ottosen og Presa Mohammadzadeh. 

Aurora Live Aid er en forening som gjennom innsamlede midler har som formål å drive frivillig humanitært arbeid innen helse- og sosialsektor i utvalgte underpriviligerte områder eller befolkningsgrupper i verden, på tvers af etnisk tilhørighet, religion og politisk ståsted. 

Vi har hovedfokus på jenters og yngre kvinners rett til likeverdig helsehjelp og utdanning. Vi jobber også for å minke kjønnsdiskriminering i uttalt patriarkalske samfunn.

Foreningen er registrert i enhetsregistret og frivillighetsregistret. Foreningen er også godkjent i Innsamlingskontrollen. Foreningen har også som mål på sikt å godkjennes av Skatteetaten, noe som medfører at du kan fradrage din donasjon til oss på selvangivelsen, dersom beløpet er over en viss størrelse.

Foreningen vil via Innsamlingskontrollens hjemmesider ha fullt transparent regnskap. Regnskapet kan også fås ved henvendelse til foreningen direkte.

Foreningen vil fremover på denne side publisere detaljer om enkeltprosjekter og regelmessig oppdatere opplysninger slik at du kan følge endringer og utvikling i prosjekter som du kanskje har støttet økonomisk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Organisasjonsnummer enhetsregistret: 917 137 498

Registrert i Frivillighetsregistret

Godkjent i Innsamlingskontrollen.

Bankkonto: 8601.66.45143

IBAN: NO10 8601 6645 143

BIC: DABANO22

VIPPS: 76354

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx