Senteret sitt bannerbilde

HVA STÅR VI FOR?


Visjoner og filosofisk verdigrunnlag for vår virksomhet.

Den danske filosof og eksistentialist Søren Kirkegaard (1813-1855) skrev:

"Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham dér. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst".

Dette så ofte brukte sitat i medisinsk sammenheng har eviggyldig sannhetsverdi. Innholdet i sitatet utgjør selve fundamentet for vårt yrke.

Ingen mennesker er ens. Menneskers forskjellighet skal føre til individuelt tilpasset tilnærming, både i måten helsevesenet møter pasienter på, i måten helsevesenet kommuniserer med pasienter på, og i måten helsevesenet behandler pasienter på.

Det er helt avgjørende viktig for oss å møte deg der akkurat du er, og der du befinner deg i livet, den dagen du kommer til oss for hjelp.

Du er et menneske. Du må aldri hos oss føle deg som et "objekt".

Det er viktig for oss at den informasjon og den hjelp vi gir deg i størst mulig grad er tilpasset dine personlige behov og forutsetninger.

Vi vil alltid forsøke å gi helsehjelp på et etisk og legefaglig høyt nivå.

"Apparatfeilmodellen" - troen på at kroppen på samme måte som en bil består av reservedeler som kan skiftes og repareres på - har liten plass i vårt virke.

Vi forsøker å se hele mennesket i en holistisk sammenheng, der din totale livssituasjon og det du har med deg i ryggsekken din betyr vel så mye - og kanskje mer - en hva enkeltstående blodprøver og røntgenbilder viser.

Vil vil gjerne forsøke å være gode hjelpere når du trenger hjelp. Det er likevel kun du som er kaptein i livet ditt og kun du som kan ta avgjørende og noen ganger vanskelige beslutninger om hvordan livet ditt skal leves.

Ovenstående er det vi ønsker for vår virksomhet.

Ovenstående er det vi gjerne vil kunne levere i en ideell situasjon. Dessverre er hverdagen ikke like lett. Virkeligheten er ofte en annen. Vi overmannes ofte av store forventninger og krav, som vi ikke kan innfri.

Søren Kierkegaard skrev: "Av alle latterlige ting er ingen så latterlig som å ha det travelt".

Ja, sikkert sant nok! Men vanskelig å håndtere når man skal prioritere mange mennesker som søker hjelp samtidig.

For prioriterer man alle, så har man jo ikke prioritert noen.

Vi håper at vi klarer å innfri dine ønsker og dine behov. Hvis ikke, er det ikke av mangel på velvilje.