Senteret sitt bannerbilde

LIBANON


LIBANON

Al-shifa´a Medical Association

Al-Shifa´a er en legeklinikk som ligger i El-Beddawi flyktningleiren nord for Tripoli i Nordlibanon. Klinikken betjener ca. 1000 mennesker per måned. Klinikken er en del av en NGO Human Call Association, med base i Ain el-Hilweh. Dette NGO driver 3 medisinske klinikker i 3 ulike flyktningleire.

El-Beddawi flyktningsleiren ble etablert i 1955. Her bor over 30.000 mennesker på 1km2. Leiren er overfylt pga syriske flyktninger, i tillegg til de palestinske. Før hadde UN (UNRWA) primært fokus på palestinerne, men nå medfører den syriske krisen at det blir mindre penger til de i forveien hardt rammede palestinere. 

Legeklinikkens utstyr er begrenset og forholdene simple. Blodprøver som må sendes ut av leiren til Libanon koster 10USD/prøve, noe mange pasienter ikke klarer å betale.

Aurora Live Aid støtter legekontoret med utbygging av laboratorieutstyr, vedlikehold av dette samt kvalitetssikring av prøver.

Aurora Live Aid har fra oktober 2016 ansatt en lokal representant på stedet: Alaa Merched Bahij. Hun er en 26 år gammel palestinsk kvinne som bor i leiren. Hun har en bachelor i medisinsk laboratorie og teknologi. Hun superviserer bruken av utstyret, herunder vedlikehold og kvalitetssikring samt være Auroras representant lokalt i leiren og i Tripoli området.

I Libanon/Beirut (utenfor flyktningleirene) støtter vi også enkelte barn som har særskilte behov i forhold til skolegang. Midlene går enten direkte til skolen eller via en NGO i Beirut "Beit-El-Hanane".