Senteret sitt bannerbilde

PRISLISTE


Prisen på de fleste tjenester i helsevesenet i Norge er regulert av sentrale lover og avtaler.

Unntak er helseaktører som ikke jobber med avtale om offentlig refusjon med Helfo.

Lenangen helsesenter er et helt vanlig legekontor, og har fastlegeavtale med Lyngen kommune og avtale om direkteoppgjør med Helfo region nord.

Selvom det "offentlige" i form av Helfo dekker størsteparten av legeutgiftene, så vil du ofte ha egenandeler på en del ting.

Dette gjelder også selvom du har frikort.

Eksempelvis så dekker "det offentlige" ikke førerkort, herunder hvordan du kommer deg til og fra legekontoret for å få helseattest førerkort.

Fullstendige priser og refusjoner finner du på legeforeningen hjemmesider, eller via følgende lenke:

NORMALTARIFFEN

Christian Schousgaard er spesialist i allmenn medisin. Det betyr at det koster litt mer å gå til ham enn til en allmennpraktiker (allmennlege) som ikke er spesialist.