Åpningstider er nå mandag, onsdag og fredag 08.00-16.00 samt tirsdag 08.00-12.00, ialt 28 timer/uke jevnfør Fastlegeforskriftens bestemmelser.

Telefontid mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00-09.30.

Laboratoriet er åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 09.30-12.00, dette pga Postens tidsfrister.

De endrede åpningstider sikrer tid til hjemmebesøk, tverrfaglige møter og store mengder papirarbeid.