Noen mener å vite at vi har vært "mye borte" den siste tiden.

Det snakkes om "for mye fravær" og at "man kan aldri få tak i dokker".

Dertil er vel kun å si: "Se på deg selv. Er du på jobb og disponibel når du er sykemeldt"? Er du det, er det rent faktisk ulovlig

Christian Schousgaard har vært helt eller delvis sykemeldt siden medio januar til slutten av mars. Dette er ike noe jeg selv har valgt.

Mitt fravær er med andre ord legitimt fravær.

Fravær fra en solopraksis er dessverre langt mer synlig enn når Arne Haugstad eller Carol Pascoe er borte, for da tar andre over. Begge har langt større fravær enn undertegnede.

Kommunens forpliktelser er imidlertid de samme. Er jeg borte SKAL Lyngen kommune stille med vikar. Man kan ikke nekte time med henvisning til "vi har ikke flere ledige timer idag, beklager..."

Vi avvikler nå lenge planlagt og betalt ferie fra og med idag 06.04.19 til og med 23.04.19.

Medisinske henvendelser må skje til Lyngen Legekontor.

En del av våre pasienter har dessverre møtt problemer i forbindelse med å få time og medisinsk behandling på Lyngen legekontor. Flere alvorlige hendelser har blitt avvist. Vi har såkallt "kollegial fraværsdekking" hvilket innebærer at Lyngen kommune SKAL stille med vikar i mitt fravær, det være seg pga sykdom eller ferie.

Dersom det i fortsettelsen forekommer problemer med tilgang på legehjelp på Lyngen legekontor ber jeg om tilbakemelding på mail eller sms. Jeg vil da følge opp sakene i forhold til norske helsemyndigheter.

Jeg oppfordrer ellers pasienter som opplever at de ikke får helsehjelp til å klage direkte til Fylkesmannen i Troms.

Med de beste hilsner

Marit og Christian