Senteret sitt bannerbilde

VÅRE TJENESTER


Her får du en liten oversikt over noen av de tjenester som vi tilbyr.

Listen er langt i fra uttømmende.

Spør oss om du lurer på hva vi gjør og ikke gjør.

Det understrekes at vi ikke utfører undersøkelser "på bestilling" dersom legetjenesten skal betales av det offentlige, dvs. Helfo. Medisinsk diagnostikk, utredning og behandling på det offentliges regning utføres kun når det foreligger et medisinsk behov eller indikasjon.

Legen definerer om indikasjonskravet er oppfylt.

Derimot trenger du ikke at være syk - eller tro at du er syk - for at få en undersøkelse utført. Undersøkelsen kan utføres hvis det for eksempel skal vurderes om du oppfyller helsekrav til ulike yrker eller forhold. Her kan nevnes førerkort, maritim helseattest med mere.

Du kan også få utført andre undersøkelser etter ditt eget ønske, men da må du betale alt selv, dersom legen vurderer at det ikke er en klar medisinsk indikasjon for den undersøkelse du ønsker. Kravet her er alene at det er medisinsk forsvarlig å utsette deg for den undersøkelse du vil ha.

Konkrete undersøkelser & behandlinger:

Laboratorie:

Blod- avførings og urinprøver som sendes til eksterne laboratorier

Urinanalyser

Graviditetstest

Test for streptokokker i halsen

Troponin-T (prøve for hjerteinfarkt)

D-dimer (prøve for blodpropp i ben)

Test for magesårsbakterien Helicobacter

Test for blod i avføring

INR-målinger

Hematologiske prøver (blodverdier)

Hjerte og kar undersøkelser:

EKG / undersøkelse av hjertets rytme

EKG etter belastning på tredemølle

24 timers blodtrykksregistrering

Langtidsregistrering av hjerterytmen / Holteregistrering.

Ultralydsundersøkelse av hovedpulsåren i magen med tanke på utposing (aneurysme) og forkalkninger.

Ultralydsundersøkelse av hovedpulsåren til hjernen med tanke på tette blodårer eller forkalkninger.

Lungeundersøkelser:

Lungefunksjonstest / spirometri

Lungefunksjonstest etter medisinering (reversibilitetstest)

Lungefunksjonstest etter belastning på tredemølle

Undersøkelse av surstoffmetning i blodet / pulsoxymetri

Øre-nese-hals undersøkelser:

Hørselstest (audiometri)

Øreskylling med lukket øreskyllesystem med temperaturkontrollert vann.

Ørerensing med sug.

Mindre operasjoner i øregangen.

Måling av mellomøretrykk (tympanometri).

Øyeundersøkelser:

Måling av øyetrykk/tonometri (iCare tonometer).

Grov synstest og undersøkelse for skjeling.

Undersøkelse av fargesyn.

Undersøkelse av mage, tarm og urinveier:

Undersøkelse av endetarm og nedre tykktarm med lyskilde (såkalt anoskopi og rektoskopi) og evt. prøvetaking (biopsi).

Ultralydsundersøkelse av deler av magen, bla. galleblære, hovedpulsåre, nyrer og blære.

Ultralydsbestemmelse av utilstrekkelig blæretømming (resturinbestemmelse).

Innsetting og skifting av kateter gjennom urinrøret.

Innsetting og skifting av kateter gjennom magen (suprapubisk kateter) ultralydsveiledet.

Gynekologiske undersøkelser:

(underlivsundersøkelser er intime og er for de fleste kvinner forbundet med følelsesmessig ubehag og engstelse. Vi avsetter derfor god tid til slike undersøkelser, og tilpasser undersøkelsen til dine behov. Du får alltid teppe over deg og du får kle av og på deg og evt. vaske deg i enerom. Du føler deg kanskje litt mindre avkledd om du til undersøkelsen har en lang t-skjorte og lange knestrømper på. Du kan alltid ta en person du kjenner med inn til undersøkelsen, eller du kan få en sykepleier med inn etter ønske. Har du hatt spesielle opplevelser i livet som gjør at slike undersøkelser er spesielt vanskelige for deg er det en fordel om du sier det til legen før undersøkelsen)

Alminnelig rutinemessig underlivsundersøkelse.

Innsetting og fjerning av spiral/implantat. Kontroll av spirals/implantats beliggenhet med ultralyd.

Celleprøve fra livmorhalsen.

Celleprøve fra livmorhulen (pipelleprøve)

HPV-prøve (virusprøve) fra livmorhalsen.

Chlamydiaprøve fra livmorhalsen og urinrøret.

Mikroskopering av utflod fra skjeden med tanke på sopp og bakteriesykdommer.

Mindre kirurgiske inngrep i skjeden, på livmorhalsen, på kjønnslepper med mer.

Behandling av kjønnsvorter / condylomer.

Ultralydsundersøkelse av livmoren gjennom magen eller skjeden, evt. med saltvann i livmoren.

Undersøkelser på gravide:

Graviditetstest.

Ultralyd i tidlig svangerskap med tanke på terminsbestemmelse.

Ultralyd i sent svangerskap med tanke på leiebestemmelse.

Undersøkelse for fostervannslekkasje (Prom test).

Undersøkelse av fosterets hjerterytme.

Reumatiske undersøkelser:

Oppfølging ved behandling med cellegift og biologiske preparater.

Ultralydsveiledet injeksjon med kortison/steroider i stort sett alle ledd og senefester.

Ultralydveiledet tømming av Bakers cyste bak på kneet.

Små-kirurgiske inngrep:

Vi utfører en del små-kirurgiske prosedyrer. Spør oss hvis du ønsker en vurdering.

Behandling av sårskader, brannskader og revisjon av kroniske sår og sår med nekrotisk (dødt vev).

Fjerning av føflekker i ansikt og på kroppen ved kirurgi eller frysing. Vi har videre utstyr for dermatoskopi, som er vurdering av føflekker med spesiell forstørrelse m. lyskilde.

Kirurgisk fjerning av mistenkte ondartede forandringer i ansikt og på kroppen (som deretter sendes til mikroskopisk undersøkelse på UNN).

Fjerning av fettkuler, vorter eller andre uønskede, sjenerende forandringer på hud eller i underhud.

Fjerning av deformerte tånegler.

Fjerning av fremmedlegemer i hud, øreganger, øyne, endetarm, underliv med mer.

Ultralydsveiledet tømming av cyster i kvinnebrystet.

Ultralydsveilet tømming av cyster i lever/nyrer dersom hudnære.

Ultralydsveiledet tømming av væske mellom lunge/lungehinne.

Ultralydsveiledet tømming av væske i pungen på menn.

Tømming av for mye leddvæske eller blod i store ledd, ex. kneledd.

Tømming av byller / abscesser.

Tømming av tromboserte hemoroider.

ULTRALYDSUNDERSØKELSER:

Bruk av ultralyd blir stadig mere vanlig innen for alle spesialiteter, og brukes ikke lengre kun av røntgenleger. Ultralyd brukes i dag blant annet av rheumatologer, hjerteleger, gastroenterologer/magespesialister, gynekologer og fysioterapeuter samt leger som jobber med muskel- og skjelettlidelser, i tillegg til allmennleger.

Bruken av ultralyd kan grovt deles inn i noen hovedgrupper:

1. undersøkelse av friske organer med tanke på sykdom i dem (ex. rutineundersøkelse av en livmor med tanke på muskelknuter uten at kvinnen har symptomer)

2. diagnostikk av sykelige forandringer (ex: en knute i et bryst, en kul i en testikkel)

3. oppfølging av allerede diagnostiserte sykdommer (ex. oppfølging av utvikling av utposing på hovedpulsåren, gallestein osv.)

4. ultralyd som hjelpeverktøy til spesifikke prosedyrer (ex. til injeksjon i små trange ledd, tapping av cyster, kontroll av beliggenhet av spiral i livmor)

Christian Schousgaard har gjennomgått en grunnutdanning i bruk av ultralyd, og er medlem av FUA (forening for ultralyd i allmenn praksis). Christian er derimot ikke radiolog/røntgenlege. Bruken av ultralyd er dog ikke reservert radiologer, på samme måte som bruk av stetoskop ikke er reservert hjerteleger, og bruk at spekulum ikke er reservert gynekologer.

Bruken av ultralyd på Lenangen helsesenter styres av det legen føler han behersker av teknikker innen bruk av ultralyd.

Pasienten sendes alltid til ultralydsundersøkelse ved spesialist når det foreligger tvil.

En del av de ting vi bruker ultralyd til fremgår av teksten ovenfor. Bruken er derimot nesten ubegrenset, og med stigende kompetanse og videreutdanning samt trening vil bruksområdet også utvides.